LKAB satsar 75 miljoner på skolorna i Malmfälten

25 maj 2011

LKAB satsar 75 miljoner kronor i nyinrättade LKAB-akademin med målet att göra gymnasieskolorna i Kiruna och Gällivare till Sveriges bästa. Satsningen är ett led i att trygga kompetensförsörjningen. Företagets expansionsplaner medför ett rekryteringsbehov på ca 1250 personer de närmaste fem åren.

– Vi vet att skolan är en faktor som väger tungt vid värderingen av livsmiljön. Attraktiva utbildningar är viktiga, inte minst när människor från andra delar av Sverige ska rekryteras till företaget. Därför har LKAB:s styrelse beslutat att satsa 75 miljoner kronor i den nya stiftelsen LKAB-akademin, säger vd Lars-Eric Aaro.
– Ett attraktivt LKAB förutsätter attraktiva samhällen. Bra skolor ger oss en fördel i kampen om spetskompetensen, fortsätter han.
Akademin ska ge skolorna möjlighet att genom samverkan med företag i regionen erbjuda ett lockande, unikt och varierat programutbud där engagerade och kompetenta pedagoger skapar ett lärande med moderna metoder.
Akademin ska bidra genom att exempelvis anordna unika kurser och föreläsningar, finansiera studiebesök och studieresor och bidra med specialmaterial och handledning vid projektarbeten. Också grund- och förskola/barnomsorg ska kunna söka bidrag hos LKAB-akademin för aktiviteter som kan bidra till att öka teknikintresset bland barn och ungdomar.
Genom LKAB-akademin satsar företaget också på den egna personalen, bland annat genom att erbjuda anställda stipendier för vidareutbildningar inom områden relaterade till anställningen eller LKAB i stort.
LKAB-akademin stärker dessutom LKAB:s samarbete med Luleå tekniska universitet, LTU, ytterligare genom att bland annat finansiera unika kurser och föreläsningar som ges till forskare, forskarstuderande och studenter inom ämnen relaterade till LKAB:s verksamhet. Sedan 2004 har LKAB avsatt 200 miljoner kronor till forskningssamarbete med LTU.
Särskilt begåvade studenter utanför EU ska genom LKAB-akademin kunna ansöka om stipendier för terminsavgiften på LTU. För att öka rörligheten mellan akademi och industri ska även professorer, forskare och anställda erbjudas stipendier.

LKAB omsatte år 2010 28 miljarder kronor och har ca 4000 anställda, varav ca 3400 i Sverige. Företaget planerar att öka sin leveranskapacitet från dagens 28 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter årligen till 37 miljoner ton år 2015, bl a genom att öppna tre nya gruvor i Norrbotten.

För ytterligare information, kontakta vd Lars-Eric Aaro, tel 0920-38106, eller personaldirektör Grete Solvang Stolz, tel 0920-38148.