LKAB rekryterar nyanlända akademiker till hållbarhetsavdelningen via Jobbsprånget

31 juli 2020

Hållbarhetsavdelningen annonserar nu efter praktikanter, för höstterminen via programmet Jobbsprånget.

Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram arrangerat av IVA med syftet att ta tillvara på kompetensen hos nyanlända akademiker. I genomsnitt tar det 5–10 år för en akademiker som kommit till Sverige att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett resursslöseri som riskerar att leda till både utanförskap för individen och stora kostnader för samhället.

7 av 10 kandidater i programmet får anställning efter avslutad praktik, hos praktikvärden eller hos ett annat företag.  För oss är det ett bra tillfälle att förena affärsnytta med samhällsnytta.

– Vi hoppas få in många bra ansökningar, och möjligheten att få jobba tillsammans med någon med kompetens och erfarenhet som ger nya perspektiv till vår arbetsgrupp. Jobbsprånget är en chans att nå en målgrupp som vi vanligtvis inte når via rekrytering, säger Anna Lidbom, chef på Hållbarhetsavdelningen på LKAB.