LKAB-profilen ger möjligheter för framtiden

9 januari 2019
Kvinna framför vägg.
Kajsa Siverhall ser stora förtjänster med LKAB-profilen.

Nu är det dags att söka inför höstens antagning till LKAB-profilen, en möjlighet för gymnasieelever i Malmberget att få både en inblick och en ingång i LKAB:s verksamhet. För Kajsa Siverhall som går naturprogrammet har profilen inneburit både värdefull kunskap och inspiration inför framtiden.

LKAB-profilen är ett samarbete mellan LKAB och Lapplands gymnasium, där delar av undervisningen sker med inriktning mot LKAB och gruvindustrin i stort. Tolv elever antas varje år och får under de tre åren möjlighet till både en djupare inblick i företaget och bra kontakter för framtiden.– Jag ser egentligen bara fördelar med LKAB-profilen. Vi får bra utbildning, vi får göra intressanta studiebesök och vi erbjuds sommarjobb, och så vidare. Vi får till och med gratis gymkort, säger Kajsa Siverhall, som går sista året på naturvetenskapsprogrammet på Välkommaskolan.

Förutom ordinarie undervisning avsätts en del av lektionstimmarna till arbete med LKAB-anknytning, både teoretiskt och praktiskt. Förutom möjligheter till sommarjobb och utbildningen i sig kan det också handla om speciella kurser, så som säkerhetsutbildningar och heta arbeten, mentor- och handledarskap samt gymnasiearbeten, lite beroende på vilket av de fem programmen (naturvetenskapsprogrammet, industritekniska programmet, fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och el- och energiprogrammet) eleven läser.– Vi är alla nya på det här, och mycket av utbildningen är sådant som man har väldigt mycket nytta av även utanför LKAB. Sedan får vi så klart också lära oss om LKAB och de olika arbetsplatserna som finns här, säger Kajsa Siverhall.– Vi har fått möjlighet till bra sommarjobb som passar vår egen linje och det vi vill göra. Jag har varit på FoU och jobbat med bland annat provberedning och i driftlab. Jag har lärt mig otroligt mycket.

Tanken är att eleverna efter utbildningen ska vara väl förberedda för antingen jobb inom LKAB eller vidare studier vid högskola eller universitet och för Kajsa Siverhall har utbildningen sått ett frö:– Det har absolut inspirerat mig att gå vidare och jobba med den här typen av saker. Min plan nu är att jobba något år och sedan studera vidare – kanske i Luleå med något som har med något som har med gruvverksamhet att göra.

1 februari är sista ansökningsdatum för hösten 2019. Går du i årskurs 9 och är intresserad? Läs mer här.