LKAB planerar innovationscenter i Luleå

18 maj 2021
Skissbild över det planerade huset på Porsön
En skissbild över det planerade innovationscentret får illustrera hur det är tänkt att se ut när det är färdigbyggt. Illustration: Norconsult AB.

Nu har bygglovsansökningar lämnats in för det planerade bygget av ett lab & innovationscenter. Här samlar vi både nuvarande medarbetare och den framtida kompetens i Luleå som behövs för vår omställning mot noll utsläpp av koldioxid.

Byggnaden placeras på Porsön i Luleå och är på 5 000 kvadratmeter fördelat på tre plan. I huset ska det finnas kontorsutrymme för 150 personer, videostudio och andra lokaler som främjar samarbete och exponeringsmöjligheter. De 70-talet medarbetare, som idag är utspridda runt om i olika lokaler i Luleå, kommer att flytta hit och resterande 80 platser öppnar för framtida rekryteringar. Även LKAB:s befintliga lab på Svartövägen ska inrymmas i huset.— Vi vet att vi behöver mer yta inför kommande rekryteringar och den här satsningen tar höjd för det. Vi samlar utveckling och innovation under samma tak för att bygga kompetens för idag och i morgon. Den geografiska närheten till Luleå Tekniska Universitet ser vi som en stor fördel, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Efter sommaren tas innovationscentret upp för beslut i LKAB:s styrelse och efter godkända bygglovsansökningar och ett förhoppningsvis positivt investeringsbeslut drar bygget igång. Siktet är inställt på inflyttning under första kvartalet 2024.