LKAB på väg mot en cirkulär ekonomi

21 november 2019
Man i LKAB:s skyddskläder utomhus
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

I samarbete med flera andra svenska industriföretag tar LKAB stora kliv mot en fossilfri produktion och ett kraftigt ökat resursutnyttjande.— Som ett av Sveriges äldsta industriföretag ser vi fram emot att stärka bilden av LKAB och Sverige i världen genom att vara partner till Expo 2020, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.Projekten som presenteras på Expo 2020 är globala föregångare som visar vad som är möjligt när stora företag går samman och tar teknikutvecklingen framåt.

FN:s generalsekreterare António Guterres sa under klimatkonferensen i New York i september att ”detta är inte ett klimatdiskussionsmöte, det är ett klimatåtgärdsmöte” och betonade just åtgärder, ”actions”, som det viktiga. Det talas mycket om klimataktiviteter, men de faktiska konkreta lösningarna är inte lika många. Därför är arbetena som LKAB deltar i och driver för fossilfri gruvverksamhet och stålframställning så betydelsefulla. Både initiativet HYBRIT, som syftar till en stålproduktion utan koldioxidutsläpp genom användande av vätgas, och SUM, Sustainable Underground Mining, ett projekt för nästa generations underjordsbrytning, har potentialen att i grunden ändra förutsättningarna för hur mänskligheten framställer stål från järnmalm.

Pågående bygge av pilotanläggning i Luleå

I Luleå byggs nu en pilotanläggning där stålproduktion med vätgas i stället för kol ska testas.

— LKAB har denna typ av utveckling i sitt DNA. Vi har överlevt som företag genom att teknikanpassa och forska vidare på lösningar som överkommit till synes oöverstigliga hinder i vår historia. Storskalig underjordsbrytning, spikrak långhålsborrning, automatiserad gruvlogistik och världsledande järnmalmsförädling har gett oss ett försprång som vi nu kan nyttja för dagens stora utmaningar, säger Jan Moström.

Leadership Group for Industry Transition

Under FN-toppmötet lanserade Sveriges och Indiens regeringar den så kallade ”Leadership Group for Industry Transition”. HYBRIT:s ägare LKAB, SSAB och Vattenfall kommer att vara några av de utvalda företagen i ledningsgruppen, som kommer att arbeta för att påskynda övergången inom flera industrisektorer så att fler väljer en mer klimatvänlig väg i linje med Parisavtalets mål, samtidigt som de ska sträva efter att nå nettonoll koldioxidutsläpp till år 2050.

Hållbar gruvdrift på stora djup

Projektet SUM drivs tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. Produktionen i LKAB:s gruvor ska bli helt elektrifierad, koldioxidfri, digitaliserad och autonom, vilket nu testas både i en fysisk forskningsgruva och i virtuella testmiljöer. . I projektet ReeMAP utvecklar LKAB processer för att återvinna restprodukter från gruvorna och utvinna både sällsynta jordartsmetaller och fosforprodukter. Potentiellt kan verksamheten resultera i fem gånger Sveriges årliga behov av fosfor och två procent av det globala behovet av sällsynta jordartsmetaller.

Mer effektiva tillståndsprocesser

För att klara av dessa stora åtaganden behöver branschen hjälp från hela samhället. HYBRIT kräver exempelvis stora mängder el för att klara produktionen av vätgas. Att driva forskning och teknikutveckling kostar mycket pengar som regeringar och EU bör vara med och finansiera. Handeln med utsläppsrätter måste gynna de mest klimateffektiva lösningarna. Dessutom måste miljötillståndsprocesserna bli mer effektiva och förutsägbara, något LKAB framfört som nödvändigt sedan länge.— Om samhället gemensamt kan ställa upp på detta, politiska beslutsfattare så väl som näringslivets aktörer, då är möjligheterna mycket goda för att åstadkomma verklig ”action”, säger Jan Moström.