LKAB öppnar inköpskontor i Shanghai

10 januari 2011

Under första halvåret 2011 etablerar LKAB ett inköpskontor i Shanghai, Kina.

– LKAB köper redan idag mycket direkt från Kina och många av de produkter som vi köper från andra leverantörer är också tillverkade där, säger ekonomidirektör Leif Boström. Nu tar vi nästa steg med att effektivisera inköpskedjan.
– LKAB har ambitionen att vara världsledande inom sin nisch som leverantör av högkvalitativa järnmalmspellets, fortsätter Boström. Att ha en högeffektiv inköpsstruktur är en viktig del i det arbetet. Kina kommer att vara en viktig direkt inköpsmarknad för LKAB framöver och vi har planerat etableringen med tydliga regler för vad som skall gälla för att göra hållbara affärer med lokala företag på den asiatiska marknaden.

Till chef och vd för det kommande inköpskontoret i Shanghai har Anders Lundgren utsetts från den 1 januari 2011.

Anders Lundgren började inom LKAB 1995 och kommer närmast från jobbet som chef för anläggningsinvesteringar. Anders kommer under våren att påbörja uppbyggnaden och etablerandet av verksamheten i Shanghai. Under andra halvåret 2011 är avsikten att bolaget skall vara i full verksamhet och rekrytering av personal påbörjad. Familjen med hustru Marie och tre barn flyttar till Shanghai under hösten i samband med skolstart.

– Kinaetableringen är för mig ett bevis på LKAB:s framsynthet och strävan att ständigt utveckla företaget mot långsiktig lönsamhet, säger Anders Lundgren. Jag känner stor glädje över ett mycket spännande och utmanande uppdrag.

För mer information, kontakta Leif Boström, ekonomidirektör 0920-381 62, Tage Lundin, inköpschef 0980-711 80, eller Anders Lundgren, telefon 0970-761 61.

Med vänlig hälsning
Lotta Fogde, kommunikationsdirektör