LKAB omorganiserar, logistik till marknad

5 oktober 2011

LKAB har genomfört en omorganisation den 1 oktober 2011 som innebär att ansvaret för logistikverksamheten (planering, järnvägar och hamnar) har övergått från produktions- till marknadsdivisionen.

Chef för den utökade divisionen är Markus Petäjäniemi, som förutom att vara marknadsdirektör nu också har ansvaret för hela logistikverksamheten, från järnvägsficka vid förädlingsverk fram till kund. Den nya titeln är Senior Vice President Marketing & Logistics Division. Han rapporterar som tidigare till vd Lars-Eric Aaro.

– I en värld med allt snabbare förändringar på marknaden är det viktigt att kunna göra förändringar i logistiksystemet från förädlingsverk till kund, säger vd Lars-Eric Aaro. Jag är övertygad om att den flexibiliteten bäst åstadkoms genom att totalintegrera marknad med logistik. Förändringen ger vår största verksamhet Mining Division möjligheter att fokusera arbetet på produktionen och dess förutsättningar. Det gäller att nyttja marknadsläget och arbeta för bästa möjliga produktion av våra högkvalitativa järnmalmsprodukter i en tid när vi säljer allt vi kan producera.

Lars-Eric Aaro nås på telefon 0920-381 06 och Markus Petäjäniemi på telefon 0920-381 96.