LKAB Malmtrafik utökar förarkåren

6 september 2017
Person i gul varseljacka
Torbjörn Larsson, produktionschef vid LKAB Malmtrafik.

Södra omloppet växlar spår och utökar den egna lokförarkåren. Därmed kan LKAB Malmtrafik trafikera Malmbanan – helt i egen regi.– Vi kommer att erbjuda samtliga lokförare som idag är anställda hos Green Cargo en anställning hos LKAB. Vi hoppas såklart att så många som möjligt väljer att tacka ja till LKAB:s erbjudande. Dessutom utbildar vi 12 nya lokförare, säger Torbjörn Larsson, produktionschef vid LKAB Malmtrafik.

Redan 2015 blev samtliga lokförare som trafikerar det norra omloppet, det vill säga; från Narvik i norr till Svappavaara i söder, LKAB-anställda. I och med det nåddes en viktig milstolpe i projektet Lokförare i egen regi. Nu är det alltså dags att förverkliga den sista och avgörande etappen genom att ta över transporterna på det södra omloppet.– När vi ökar transportvolymerna behöver vi säkerställa att vi kan täcka och säkra förarbehovet. Effekten av en egen förarkår innebär rejäla kostnadsbesparingar. Dessutom har vi möjlighet att styra och planera förarbehovet vilket gör oss mer flexibla, säger Anders Björnström, vd på LKAB Malmtrafik.

Med en egen personalstyrka kan LKAB säkerställa att logistiken på Malmbanan och Ofotbanen optimeras – samtidigt som LKAB får en ökad kontroll över effektiviteten och kvaliteten.– Vi får även synergieffekter i och med att vi kan nyttja förarna på terminalerna. Det är med andra ord enbart positivt med en egen förarkår, säger Anders Björnström.

Med tyngre axellaster och fler transporter behöver förarkåren utökas med omkring 20 lokförare.– Vi har inlett tidiga dialoger med Green Cargo som i dagsläget trafikerar det södra omloppet. Det känns som att vi har hittat en bra lösning. Däremot väntas en hel del pensionsavgångar vilket innebär att vi behöver utbilda ett antal nya förare, säger Torbjörn Larsson.Antalet sökande till LKAB:s lokförarutbildning, som startar i september 2017, har överträffat all förväntan. Hela 325 sökande hoppades på chansen att få köra världens starkaste lok – på en av världens äldsta malmjärnvägar.– Jag tror att många upplever arbetet som lokförare attraktivt, säger Torbjörn Larsson, som själv valde att sadla om från maskiningenjör till lokförare för ett antal år sedan.

Att vara lokförare ställer framförallt krav på att alltid prioritera säkerheten först, i alla lägen. Men det ställer också krav på ett stort engagemang, nytänkande och ansvar.IORE-loken är världens starkaste eldrivna lok och med de 68 vagnarna uppgår tågsättet till hela 750 meter. Varje tågsätt fraktar omkring 6 500 ton järnmalmsprodukter vilket innebär att en lokförare måste ha god linjekänedom, för att kunna köra så säkert och effektivt som möjligt. Lokföraryrket klassas som en så kallad säkerhetstjänst vilket innebär att föraren måste genomgå en regelbunden läkarundersökning. För att bli antagen till lokförarutbildningen krävs också en yrkespsykologisk bedömning med godkänt resultat, en mätning och bedömning av prestationer, förmågor och personlighet.

Norra omloppet: Kiruna – Narvik, Svappavaara – Kiruna och Svappavaara – Malmberget.Södra omloppet: Malmberget – Luleå.Korskörningen: Kiruna – Svappavaara – Vitåfors.

Tågtransport per dygn (norra omloppet): 11-12Tågtransporter per dygn (södra omloppet): 4Tågtransporter (korskörningen): 4