LKAB lockade studenter

1 februari 2011

LKAB deltog nyligen i arbetsmarknadsveckan, LARV, som anordnas av Luleå teknolog- och studentkår för teknologer och studenter vid Luleå Tekniska Universitet.
Deltagandet och att synas är viktigt för att informera om företaget och de möjligheter till arbete som kan erbjudas. LKAB var huvudsponsor för evenemanget.

I LKAB:s monter syntes Lars Gavelin och Sofi Bågesund.

– Konkurrensen om studenterna hårdnar och vi vill uppfattas som ett attraktivt alternativ. Vi behöver personer med hög kompetens och studenterna vid Luleå tekniska universitet, LTU, är en särskilt viktig rekryteringsbas, säger Åse Juhlin personalchef för staber och dotterbolag.
LKAB är högteknologiskt, internationellt och lönsamt samt arbetar mycket med olika miljöåtgärder i verksamheten.
– Vi har funnits med länge och firade nyligen 120 år som gruvföretag, säger Åse Juhlin.

Under dagen hölls en föreläsning av Michael Lindman, t f chef vid Minelco Supplies, om det attraktiva LKAB ur ett internationellt perspektiv med fokus på logistik.
Samt ett föredrag av Johan Heyden, säljchef för Nordic Countries, om LKAB:s framtid.

Stina Sandin är student och blivande civilingenjör inom industriell ekonomi vid Chalmers. Hon arbetade under sommaren som vikarie på Minelco och tycker det är viktigt att LKAB är synligt.
– Det har stor betydelse genom att värdefulla kontakter skapas med företaget. LKAB å sin sida får möta duktiga studenter. Det skapas tillfällen att fråga vilka typer av arbeten som finns vid LKAB och hur bolaget är som arbetsgivare. Arbetsmarknadsveckan betyder värdefulla kontakter åt båda hållen, summerar hon.

Text: Maritha Mossberg
Foto: Fredrik Johansson