LKAB lanserar nytt medarbetarlöfte

30 juni 2020
Kollage med medarbetare.

Nu lanserar LKAB sitt nya medarbetarlöfte, en ny karriärwebb och filmen “Vår kraft. Jordens möjligheter.” Det här är en del i ett arbete som görs för att stärka LKAB:s arbetsgivarvarumärke på lång sikt. 

För LKAB:s långsiktiga konkurrenskraft och för att kunna fortsätta utvecklas som företag behöver man kunna attrahera och behålla rätt kompetens. Därför är det viktigt för LKAB att vara en attraktiv arbetsgivare.

— Det handlar både om att bygga ambassadörskap internt och att attrahera rätt potentiella medarbetare externt, säger Anki Lindgren, chef för HR Shared Services.

I slutet av 2018 påbörjades ett arbete med att se över vad LKAB har att erbjuda sina medarbetare. Syftet var att formulera ett så kallat medarbetarlöfte som beskriver vad som karaktäriserar företaget och hur det är att jobba hos oss. Det finns mycket information om vad LKAB gör men mindre om vad vi står för, den värld vi verkar i och vad vi erbjuder. Efter workshops i fokusgrupper bland de anställda, bland annat kring vad man anser är viktigt vid val av arbetsgivare och vad som är unikt med LKAB, kom vi fram till ett antal tydliga, äkta och hållbara budskap som ska ligga till grund för vår kommunikation som arbetsgivare. Totalt deltog 120 medarbetare från alla delar av koncernen.

Filmen blir ett verktyg för att berätta om LKAB. Tanken är att den ska ge både nuvarande och blivande medarbetare ett snabbt bestående intryck och en känsla som stannar kvar länge.

— Den är en del i det arbete som vi gör för att attrahera rätt kompetens samtidigt som vi ökar den interna stoltheten. I denna första version av filmen är inte våra verksamheter som finns utanför Sverige representerade som en följd av de begränsningar som coronapandemin medfört. Så snart läget i världen stabiliserats kommer vi att producera en version 2.0 med mer filmat material, säger Grete Solvang Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör.

Arbetet med medarbetarlöftet har också inkluderat en ny karriärwebb som också den ska förmedla samma känsla av LKAB som de andra delarna, samtidigt som den är smidig att navigera på. Även arbetet med den nya webben har begränsats av coronasituationen men en första del är nu på plats.