LKAB kompletterar miljöansökan för Svappavaara

7 april 2011

LKAB lämnar inom kort in en kompletterande ansökan om gemensamt tillstånd för verksamheterna i Svappavaara.

LKAB lämnar inom kort in en kompletterande ansökan om gemensamt tillstånd för verksamheterna i Svappavaara.

En ansökan om nytt tillstånd för malmproduktion i Gruvberget fogas till den ansökan om nytt tillstånd till befintlig och utökad produktion för malmförädlingsverken i Svappavaara som lämnades in i december 2010.

Uppfyller krav

– Vi gör kompletteringen för att uppfylla kraven från miljödomen i Miljööverdomstolen och för att skynda på processen för ett förnyat miljötillstånd för all verksamhet i Svappavaara, säger VD Lars-Eric Aaro i en kommentar.

Rening

I ansökan om nytt tillstånd till malmförädlingen i Svappavaara som lämnades in till miljödomstolen i december åtar sig LKAB att installera nya reningsanläggningar vid pelletsverket i Svappavaara. Ny rökgasrening byggs med rening av stoft, svavel och övriga s k sura gaser. Samtidigt pågår installationen av en ny krossanläggning utrustad med dammbekämpning i Svappavaara i enlighet med Gruvbergets tidigare miljötillstånd.

Ökad produktion

I samband med att LKAB ansöker om nytt miljötillstånd för malmförädlingen och pelletstillverkningen i Svappavaara planerar LKAB att öka produktionen i förädlingsverken.

EU-direktiv

– Bakgrunden till ansökan om nytt miljötillstånd i Svappavaara är det s k IPPC-direktivet som är ett EU-direktiv. IPPC står för Integrated Pollution Prevention and Control och syftar till att verksamheter med tillstånd enligt äldre miljölagstiftning ska uppfylla kraven i Miljöbalken.

Tillstånd

Efter en överklagan av Naturvårdsverket upphävde Miljööverdomstolen i mars i år det miljötillstånd som Miljödomstolen lämnade i maj 2010 för Gruvberget. Enligt domen skall all verksamhet på orten bedömas och regleras i ett gemensamt tillstånd, inte flera separata. Med den kompletterade ansökan för Svappavaara tillgodoser LKAB domstolens krav.

Enskilt ärende

LKAB lämnar samtidigt in en överklagan till Högsta Domstolen av Miljööverdomstolens dom för det enskilda ärendet Gruvberget. Tills ärendet är slutligt avgjort drivs verksamheten vidare med stöd av det verkställighetsförordnande som Miljödomstolen meddelade i maj 2010 i samband med den ursprungliga miljöprövningen.

Kontaktpersoner LKAB:
Per-Erik Lindvall, direktör teknik och affärsutveckling, tel 0920-38163
Monica Quinteiro, avdelningschef kvalitet och miljö, tel 0980-71220