LKAB Kimit utför arbete i stratosfären

7 november 2019
ballong fylls utomhus
Fyllning av ballong på Esrange.

LKAB Kimit har skapat infraljud* i stratosfären på en höjd på ungefär 27 km. Infraljudet plockades upp av ballongburna instrument som släpptes från Esrange. Instrumenten ingick i ett försök utförda av europeiska rymdstudenter.

​Infraljudet skapades genom att detonera ytladdningar bestående av KR 0500, det vill säga samma produkt som används i Kiruna och Malmberget 1000 meter under jordytan. Mertainen valdes som lämplig sprängplats av flera anledningar. Det är ett gruvområde och ägs av LKAB. Området är också inhägnat och anläggningsägaren LKAB i Svappavaara kunde avvara området för dessa försök. Sprängämnesförråd fanns tillgängligt samt övrig infrastruktur. Arbetet hade föregåtts av risk- och möjlighetsanalyser tillsammans med Esrange, LTU och personal från Mertainen.

1000 kg emulsionssprängämne innan detonation.

Vädret morgonen för försöket var inte det bästa tänkbara. Dagen innan meddelade Esrange att man skall försöka släppa ballongen vid 06.00. Detta betydde att Kimit gick ner i startblocken och var redo för grönt ljus att detonera de två laddningarna på 500 respektive 1000 kg prima brisant vara.

Sprängplatsen efter sprängning.

Endast en laddning sprängdes (1000 kg) och ljudet från den kunde höras på avstånd upp till 30 km. Ballongen hade dock färdats snabbt österut med jetströmmar på 200 km/h och befann sig över Finland vid sprängningen. Nyttolasten är ännu inte bärgad så det återstår att se om instrumenten kunde plocka upp infraljudet trots avståndet.

Möjligen kommer nya sprängningar att genomföras nästa höst, då som en del i ett större forskningsprojekt.

*Infraljud är en vågrörelse, framför allt i luft, med en så låg frekvens (under 20 hertz) att den bara uppfattas av människan vid kraftiga ljudnivåer, och då i form av vibrationer. Infraljud kan alstras av naturliga källor som strömmande luftmassor, strömmande vatten, åska och norrsken, men även av kraftverk, maskiner med mera. Infraljud genereras också av till exempel explosioner, raketstarter och överljudsflygplan.