LKAB informerade malmbergsborna

21 januari 2011

LKAB informerade om scenarioutredningen för Fabianhålrummets uppblockning i Malmberget. Cirka 130 personer kom till informationsmötet som hölls på LKAB:s informationskontor.

Jonny Sjöberg, bergmekaniker vid LKAB, konstaterade att Fabianhålrummet kommer att utvecklas långsamt för att så småningom bryta igenom marknivån. Hålrummet täcks idag av en ca 80 – 150 meter tjock takskiva som blockar upp mot markytan. Enligt de mätningar som gjorts är uppblockningstakten låg, 0 – 13 meter per år vilket ger ett snitt på 5,4 meter varje år.
– Vi kan inte med säkerhet förutsäga när det kommer att ske. Men genom noggrann  mätning och övervakning kan vi säga att det blir en långsam uppblockning, säger Jonny Sjöberg.
Fabianhålrummet bildades efter den inledande brytningen på 1970-talet, som skedde med så kallade slitsblockning och skivpallbrytning. Troligen kommer hålrummet att gå samman med den nuvarande Kaptensgropen. Österut avgränsas området av en naturlig geologisk struktur och där bedöms att uppblockningen stannar. Avståndet från hålrummets gräns till staketet mot bostadsområdet Kilen är 150 – 180 meter. Bebyggelsen ligger på den stabila sidan av malmkroppen.

Planer finns på att genomföra informationsmöten en gång per månad om skilda ämnesområden som berör allmänheten. Eftersom det finns ett stort intresse för information från LKAB hos medborgarna.

Text och foto: Maritha Mossberg