LKAB har markbehov i Gällivare

24 januari 2011

LKAB behöver mark för att bygga 200 lägenheter i Gällivare. Det är utöver de 28 lägenheter som just nu uppförs på Bäckåsen och blir inflyttningsklara under våren 2011. Nu har LKAB lämnat in en skriftlig begäran till Gällivare kommun om mark att bygga på. LKAB vill stödja utvecklingen av Nya Gällivare genom att bygga bostäder.

– Vi har tidigare lämnat muntligt besked om våra markbehov. Nu har vi lämnat in en formell begäran, säger Karl Wikström verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

LKAB söker mark som har expansionsmöjligheter och även kan inrymma ytterligare bostäder av varierande karaktär. Det kan också bli aktuellt att bygga upp en kulturmiljö i området med flyttade byggnader från Malmberget. Ett område som kan bli en förening av nybyggnation och flyttade kulturhus.
– Det ska finnas möjligheter till attraktiva bostäder i ett attraktivt område och det är avgörande i valet av markområde.

Finns det önskemål om något särskilt område?
– LKAB behöver ett väl sammanhållet område för att långsiktigt kunna bygga bostäder. Vi har pekat ut ett par områden som intressanta, svarar Karl Wikström.

Han understryker vikten av möjligheten till attraktiva bostäder i ett attraktivt område. Det är viktiga faktorer i valet av markområde.
LKAB:s gruvbrytning påverkar områden i Malmberget med bland annat bostadsbebyggelse. Därför har LKAB:s styrelse tidigare beslutat att bygga cirka 200 ersättningsbostäder fram till 2015.

Kontaktperson: Karl Wikström, verksamhetschef för samhällsomvandlingen, Malmberget, tel 0970-761 48