LKAB godtar strafföreläggande om företagsbot för dödsolyckan i Svappavaara 2018

23 juni 2021

I juli 2018 avled Julia Markström efter ett fall i pelletsverket i Svappavaara. Orsaken var en rostig gallerdurk som gav vika, och nu har arbetsmiljöåklagaren beslutat om en företagsbot och utfärdat strafföreläggande.

Genom strafföreläggandet fastslås att LKAB som bolag har agerat oaktsamt i underhåll och förebyggande arbetsmiljöarbete, och ska därför betala företagsbot. LKAB godtar föreläggandet och boten, som uppgår till 3 miljoner kronor.

Efter olyckan har mycket arbete lagts på att dels göra översyner i LKAB:s alla verksamheter, dels ta fram en ny systematik för uppföljning och underhåll av trappor, gångvägar, gallerdurkar, med mera.