LKAB genomför underhållsstopp med särskilda restriktioner

20 mars 2020

LKAB genomför underhållsstoppet i förädlingsverket KK2 med särskilda restriktioner kopplat till Covid-19. Beslutet baseras på myndigheternas rekommendationer och LKAB:s riskanalys.  

LKAB tar samhällsansvar genom att säkerställa att vi kan bedriva verksamhet samtidigt som vi vidtar åtgärder för att bromsa smittspridningen. Genom det minskar vi belastningen på vården samtidigt som vi bidrar till samhällsekonomin genom att fortsätta vår verksamhet. Underhållsstoppet är en nyckelaktivitet för att LKAB ska kunna fortsätta producera, bygga välfärd, skapa jobb, betala skatter och vara en aktiv medspelare i samhället.  – Det är en svår avvägning som vi har gjort men vi behöver ta vårt samhällsansvar. Basindustrin är extremt viktig, framförallt i det här läget, säger Michael Palo, chef för Affärsområde Järnmalm. 

LKAB:s uppdrag är fortsatt att bedriva verksamhet och därför är det viktigt att genomföra åtgärder för att göra det så tryggt och säkert som möjligt för alla som arbetar inom LKAB:s område. Utöver de allmänna rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten utfärdat; att alla människor med symtom, även milda, ska undvika sociala kontakter för att inte smitta andra och stanna hemma så länge man känner dig sjuk samt vänta i minst två dygn efter att man blivit frisk innan man återgår till jobb eller skola, har LKAB vidtagit en del koncernövergripande och lokala åtgärder. – Vi har förhållit oss till myndigheternas rekommendationer och genomfört begränsningar i verksamheten för att minska smittspridningen. Resor, konferenser och utbildningar blev avbokade i ett första skede. Sedan i måndags råder ett så kallat krisledningsläge där koncernledningen möts varje morgon för att utvecklingen går så pass snabbt vilket innebär att nya beslut kan behövas dagligen, säger Michael Palo. Som medarbetare och samhällsmedborgare har vi ett ansvar för att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd om att undvika smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten.  

Underhållsstopp den 22 mars 

Med utgångspunkt från de allmänna rekommendationerna och riskanalysen kopplad till underhållsstoppet har LKAB beslutat att genomföra underhållsarbetena i kulsinterverket KK2 och anrikningsverket KA1. För att kunna genomföra ett så säkert och tryggt stopp – för alla som arbetar med underhållsarbetena, har en rad åtgärder vidtagits.  – Till exempel kommer slottider gälla i restaurang Magnetiten för att undvika stora folksamlingar. Exempel på andra insatser i restaurangerna är utökade rengöringsrutiner, bröd som serveras färdigskuret och att engångsförpackningar av smör används. Slevar i buffén byts ut med hög frekvens och handsprit finns tillgängligt i matkön liksom möjligheten att tvätta händerna innan du går in i matsalen, säger Michael Palo. 

Det finns också arbetsplatser som är särskilt utsatta under underhållsstoppet. Kontrollrummet, som normalt möter väldigt många människor, är en sådan arbetsplats. Därför kommer alla arbetsordrar hanteras av en utsedd person från respektive leverantör och kontakten med personalen i kontrollrummet ska ske via en stängd lucka med telefon som spritas före användning.  – Vi kommer ut ur det här och vi gör det tillsammans. Det finns ingen människa som är utan påverkan och därför måste vi stötta varandra. Vi är en så pass viktig samhällsbärare och därför måste vi köra på så länge som vi kan, säger Michael Palo.   

Ytterligare exempel på åtgärder kopplat till underhållsstoppet: