LKAB byter affärssystem

12 februari 2024

Informationen nedan gäller för LKAB moderbolag (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag), LKAB Malmtrafik AB, LKAB Malmtrafikk AS och LKAB Norge AS.

I början av mars byter vi systemstöd för underhållsplanering och affärstransaktioner vilket kommer innebära förändringar för våra leverantörer.

• Under perioden 1/3-6/3 kommer inga inköpsorder att skickas ut och inga fakturor att hanteras. Akuta beställningar under denna period görs utan inköpsorder.

• Under perioden 1/3-6/3 kommer vi att hantera minimalt med inkommande gods på våra centralförråd. Vi uppmuntrar därför alla leverantörer av gods att leverera snarast möjligt under februari månad.

• Inköpsordrar kommer ha ett nytt utseende men innehållet är väsentligen samma som tidigare.

• Vår leverantörsportal får fler funktioner för att bl.a. hantera företagsuppgifter för alla leverantörer. Mer information om detta kommer i samband med att vi skickar ut inbjudan att kontrollera och uppdatera företagsuppgifter.

Med nytt systemstöd skapar vi förutsättningar för att utveckla våra underhållsprocesser i takt med nya produktionsprocesser. Förändringen kommer leda till förbättringar även för leverantörer som via leverantörsportalen kommer kunna följa sin affär med LKAB, hålla sina kontaktuppgifter aktuella och svara på upphandlingar.

Att byta affärssystem är ett omfattande och komplext projekt och vi ber därför om lite extra tålamod och förståelse under en övergångsperiod.