LKAB frias i Hovrätten för dödsolyckan 2010

17 januari 2017

Den 18 maj 2010 inträffade en arbetsplatsolycka i LKAB:s gruva i Malmberget där två personer omkom. Tingsrätten friade i en dom den 3 december 2015 LKAB från ansvar och nu gör Hovrätten för Övre Norrland samma bedömning.

Olyckan inträffade vid anläggningsarbeten för den nya huvudnivån M1250 i Malmberget år 2010. Två byggnadsarbetare som hissats ner i ett schakt i en personkorg monterad på en mobilkran omkom då linan lossnade från mobilkranen och korgen med de två personerna föll cirka 25 meter ned till botten av schaktet.

De omkomna personerna var anställda hos en underentreprenör till huvudentreprenören för projektet. Totalt åtalades fem företag i tingsrätten, och friades där. Efter överklagan har ärendet nu behandlats även i Hovrätten för Övre Norrland i Umeå och den friande domen kom 17 januari.

– Det har varit en lång väntan på den juridiska prövningen för alla inblandade parter i den här tragiska olyckan. LKAB anser att vi tog ansvar för den övergripande arbetsmiljön och vi konstaterar att både tingsrätt och hovrätt gör samma bedömning, säger Anders Lindberg, informationschef på LKAB.