LKAB – en av möjliggörarna för en hållbar omställning

7 februari 2023

Under Sveriges EU-ordförandeskap 2023 kommer omkring 150 EU-möten hållas i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. I samband med det tredje informella konkurrenskraftrådsmötet, den 6–8 februari, finns LKAB på plats tillsammans med andra tungviktare inom svensk industri.

Två personer på scen inför publik
Sveriges energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch tillsammans med Johan Forssell, Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister.

I företagspaviljongen möter mötesdeltagarna bland annat LKAB, SSAB, Boliden, Talga och Epiroc och från LKAB:s monter sker gruvnära möten med medarbetare hundratals kilometer från möteslokalen – från Kirunagruvan. Syftet med LKAB:s medverkan är att påvisa det svenska näringslivets innovationsförmåga och arbete med att säkerställa klimatneutralitet senast 2045. Det handlar om att bidra till en bättre omvärld och till den internationella handeln vilket ger utväxling på Sveriges konkurrenskraft och innovativa förmåga. 

Under måndagen passade Sveriges energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch på att göra ett kort gruvbesök på 910 meters djup i Kirunagruvan där Jim Lidström, produktionsledare, fanns på plats och kunde berätta mer om ortdrivningen av undersökningsorten i riktning mot fyndigheten Per Geijer. Energi- och näringsministern uttryckte också en önskan om fler gruvbesök – men djupare ner i gruvan. 

Varmt välkommen till oss Ebba Busch!  

Kvinna tittar i datorskärm, med monitor i bakgrunden
Energi- och näringsministern avsatte tid för ett gruvbesök på nivå 910 i Kirunagruvan där Jim Lidström, produktionsledare, fanns på plats för att berätta mer om drivningen av undersökningsorten i riktning mot fyndigheten Per Geijer.