LKAB deltar på COP 27

8 november 2022

LKAB arrangerar ett digitalt evenemang under klimatmötet COP 27 för att diskutera de kritiska och strategiska metaller och mineral som kommer att behövas för att vi ska nå de globala klimatmålen, säkra vår livsmedelsförsörjning och minska Europas beroende av andra länder.

Image with the text: "LKAB at COP 27. No Mine, no transition."

Måndag den 14 november klockan 10 är det som gäller, samtalet sänds live på LKAB.com/en/cop27.

Under samtalet kommer diskuteras hur vi ska se till att öka vår självförsörjning och beredskap i Europa för kritiska mineral som sällsynta jordartsmetaller, och göra det på ett hållbart sätt? Tillgången på kritiska råvaror i Europa är avgörande för att vi ska klara av energi- och klimatomställningen. Med utgångspunkt i LKAB:s ReeMap-projekt, som det ledande exemplet, kommer panelen att diskutera hur viska utvinna kritiska mineral från det som idag blir gruvavfall och hur befintliga gruvor kan bli en del av den cirkulära ekonomin, där vi förvandlar dagens avfall till morgondagens resurser.