500 arbetstillfällen skapas när LKAB utvinner kritiska mineral från gruvavfall

19 oktober 2021

Statsminister Stefan Löfvéns besök i Luleå idag hade temat nyindustrialisering och nya gröna jobb i norr. Leif Boström, Direktör Affärsområde Specialprodukter, berättade att LKAB:s satsning på utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller kommer att skapa mer än 500 arbetstillfällen.

– 500 jobb, det bara rasar in! För några år sedan sade man att industrin snart skulle vara borta. Nu leder Sverige klimatomställningen. Hela världen tittar på Sverige och på Luleå, Boden och Skellefteå, sade Stefan Löfven vid besöket där bland annat LKAB:s planer presenterades.

Dagens gruvavfall

De befintliga gruvorna är en förutsättning för LKAB som planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen. Detta ska sedan förädlas till fosformineralgödsel och i denna process utvinns också sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.

Stora satsningar

För LKAB kommer detta medföra stora satsningar men också nya spännande produkter och marknader. I direkt anslutning till gruvorna i Kiruna och Malmberget planeras två apatitverk att uppföras. Här produceras apatitkoncentratet. Det fraktas sedan med LKAB:s systemtåg till kusten och den kemitekniska industriparken där det förädlas vidare till fosfor, sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips. Var industriparken ska byggas är inte bestämt ännu, två huvudalternativ som utreds är Luleå och Skellefteå.– Vi har fått ett mycket bra mottagande och hjälp från båda kommunerna. Men det här är inte en tävling. Vi kommer presentera våra alternativ och slutlig rekommendation för styrelsen när förstudien är avslutad kommande vår. Då fattar vi beslut om nästa steg i en investering som kan överstiga 10 miljarder och skapa 500 arbetstillfällen. Miljöprestanda, tillstånd, logistik, ekonomi och hårda fakta kommer avgöra var vi förlägger industriparken, förklarar Leif Boström.

Jakten på kompetens

En utmaning som LKAB delar med många andra företag i norra Sverige är jakten på kompetens.– Vi kommer rekrytera nya typer av kompetenser när vi ska bygga en helt ny typ av industri. Kemiingenjörer, agronomer och metallurger till exempel. Det här kommer vara ett attraktivt projekt där man har chansen att bygga nåt från grunden, bli del av en cirkulär och klimateffektiv affärsmodell och förse Sverige och Europa med kritiska mineraler, avslutar Leif Boström.

Korta fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral