LKAB byter profil

1 februari 2012

LKAB

LKAB satsar kraftigt på utveckling och tillväxt. Den framåtandan ska synas utåt, och därför lanseras idag ett uppdaterat varumärke.

– Vi har vässat och tydliggjort vilka vi är, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör.

LKAB har stora ambitioner att på några år använda det gynnsamma läget på järnmalmsmarknaden till att bygga ett större och starkare företag. Plus 35 procents leveransförmåga till år 2015 är planen i ett första steg.

– Våra möjligheter att nå våra ambitiösa mål beror mycket på hur människor, myndigheter och organisationer värderar det vi gör i vårt företag, fortsätter Lotta Fogde. Bilden av industrin, och gruvnäringen i synnerhet, är i stora stycken förlegad. Vi ser oss som ett framtidsföretag, och det vill vi förmedla till omvärlden. Den gamla kostymen speglade inte den utvecklingskraft, tillväxtinriktning och framåtanda som finns i LKAB.

Målet är att hela LKAB ska agera på det sätt som stödjer bilden av det expansiva företaget i ständig utveckling. Därför har företagets värderingar – engagerade, nytänkande och ansvar – formulerats och börjat användas internt.

– LKAB gör världens bästa och klimatsmartaste järnmalmspellets. Vi lägger grunden till utveckling och välstånd världen över. Det ska vi vara stolta över, samtidigt som det är uppfordrande; slutar vi förbättra oss kommer någon annan att köra om.

Järnmalmsmarknaden befinner sig i stark tillväxt, och LKAB vill växa med kunderna för att inte tappa marknadsandelar. Det medför även ett stort rekryteringsbehov de närmast åren.

– Omvärlden förändras och vi behöver anpassa oss till nya förutsättningar, så att vi blir lättare att känna igen och förstå. Därför har vi gett våra olika kanaler och identitetsbärare en rejäl översyn, våra publikationer har till exempel fått ny form och vi har skapat en helt ny extern webb, samtidigt som vi profilerar våra fordon tydligare och systematiserar vår skyltning.

– Vi kraftsamlar hela koncernen kring varumärket LKAB. Den kanske viktigaste förändringen är att flera av våra dotterbolag byter namn, så att det framgår tydligare att LKAB-koncernen rymmer flera olika verksamheter som alla stödjer huvudaffären, säger Lotta Fogde.

 

Fakta

De dotterbolag som byter namn är:

KGS – LKAB Berg & Betong,

KGS Mek – LKAB Mekaniska

Kimit – LKAB Kimit

FAB – LKAB Fastigheter

MTAB-LKAB Malmtrafik

MTAS- LKAB Malmtrafikk

Wassara och Minelco berörs inte av något namnbyte i februari.

För mer information, kontakta:

Lotta Fogde, kommunikationsdirektör, LKAB, 070-3738170

Ingela Olsson, varumärkeschef, LKAB, 070-3738168