LKAB bygger 150 nya lägenheter på Luossavaara i Kiruna

7 september 2011

 

Anders Furbeck, LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna, och Göran Olovsson, LKAB:s verksamhetschef för samhällsomvandlingen i Kiruna, presenterade LKAB:s bostadssatsningar.

LKAB ansöker om ett planbesked för Luossavaara. Målet är att bygga 150 nya bostäder på bergets sydsluttning. Det stod klart vid en presskonferens i Kiruna i dag, måndag.

– Det här är en glädjens dag. Vi har väntat länge på det här och det är oerhört roligt att äntligen vara igång. Speciellt när bostadssituationen är så pressad som den är. Nu hoppas jag att vi så snart som möjligt får se byggkranar i Kiruna, sade en glad Anders Furbeck, direktör för samhällsomvandlingen, vid presskonferensen som hölls på LKAB:s informationskontor i Kiruna.
Enligt det avtal om Gruvstadspark 1 som upprättats mellan LKAB och Kiruna kommun ska LKAB bygga ersättningsbostäder för de lägenheter som påverkas av samhällsomvandlingen fram till 2016.
På Luossavaaras sydsluttning ser LKAB en möjlighet att bygga attraktiva bostäder i ett attraktivt område som inte ligger på någon malmbas och som är säkert med hänsyn till markdeformationerna från gruvbrytningen. Marken ägs dessutom av LKAB. Området ligger också i närhet till kommunens största arbetsplats, LKAB, och ger möjlighet till en aktiv fritid och närhet till Luossabacken.
– Det här är en del i arbetet med attraktiva LKAB som vi driver på många olika fronter. Boendet är en av dem. Jag tror och hoppas att nu när LKAB tar steget och visar vägen så kommer också andra aktörer att våga satsa och visa att de tror på Kiruna, sade Anders Furbeck och avslöjade att LKAB kommer att ansöka om planbesked också för nybygge vid Jägarskoleområdet.
– Där handlar det om 50 lägenheter. Med satsningarna på Luossavaara och de ombyggnationer vi gör på Jägarskoleområdet och Gullriset handlar det totalt om 250 lägenheter i Kiruna. Dessutom ska vi ansöka om planbesked för 16 lägenheter i Svappavaara, sade han.
Vid utformningen av det nya bostadsområdet ska utsikten mot sjön och fjällvärlden tas tillvara och bostäderna ska planeras för att få goda solförhållanden och anpassas till klimatförhållandena. Energieffektivitet och sunda materialval är självklart vid utformningen av området, precis som en anpassning till den nya dragningen av E10.
De nya bostäderna ska komplettera befintlig bebyggelse i nordvästra delen av Kiruna. De ska upplåtas med hyresrätt av Fastighets AB Malmfälten (FAB). Etapp 1 omfattar cirka 150 lägenheter.
LKAB ansöker nu om ett planbesked hos Kiruna kommun. Går allt störningsfritt räknar LKAB med att börja bygga under första kvartalet 2013. Det skulle betyda att de första hyresgästerna kan flytta in under hösten 2014.
Exakt vilka slags bostäder som kommer att byggas på Luossavaara är inte klart.