LKAB-Bladet Nr4 2017

4 september 2017
LKAB-Bladet förstasidan

Nya numret av LKAB-Bladet ute nu! Tema: Logistik. Ledare Satsa på Malmbanan! av Markus Petäjäniemi: Nya lokförare i LKAB Malmtrafik. Hög säkerhet på spåren. Speak Up! Kontroll på berget. husflyttarna. Samtalet. Krönikan. TACK! Ny chef. Ta cykeln till jobbet!

Läs tidningen här