LKAB beställer 300 nya malmvagnar från Kockums

2 maj 2011

LKAB beställer 300 nya järnvägsvagnar från Kockums. Ordern ger jobb i Kiruna, Malmö och Trelleborg.

P R E S S M E D D E L A N D E

LKAB:s styrelse har beslutat att beställa 300 nya malmvagnar från Kockums och dess underleverantör Kiruna Wagon. Malmvagnarna kompletterar ordern till leverantören Bombardier på fyra nya IORE-lok som tidigare presenterats. Tågaffären omfattar sammanlagt fyra fulla tågsätt och utgör en miljardinvestering i LKAB:s logistik.

– Investeringen är strategisk i LKAB:s utvecklingsplan och ökar tågkapaciteten för malmtransporter till 40 miljoner ton per år. Ökad kapacitet på Malmbanan är avgörande för förverkligandet av LKAB:s planer på tre nya gruvor och en ökad leveranskapacitet med 35 procent till år 2015, säger LKAB:s vd Lars-Eric Aaro i en kommentar.

För Kockums Industrier i Malmö och Trelleborg betyder vagnordern den största beställningen någonsin på järnvägsvagnar. Kockums har tidigare byggt mer än 800 vagnar av samma typ till LKAB, men då i kortare serier. Leveransen av den nya ordern skall vara klar 2013.

Kockums största order

– Ordern är den största i Kockums mer än 150-åriga historia som leverantör av järnvägsvagnar Den innebär att Kockums Industrier har full beläggning ytterligare två år framåt för nuvarande personalstyrka, konstaterar en nöjd Björn Widell, vd i Kockums Industrier.
Vagnarna byggs i Kockums Industriers verkstäder i Malmö och i den nya anläggningen i Trelleborg. De utrustas i Kiruna med vagnkorgar och luckor från konsortiet Kiruna Wagon som är en underleverantör till Kockums Industrier.

20 tåg per dygn

– Investeringen ger oss en transportkapacitet på 20 dagliga tåg mot dagens 15 tåg på Malmbanan, säger Göran Heikkilä, logistikchef i LKAB.
LKAB:s malmtåg består av 68 malmvagnar med en lastkapacitet på 100 ton per styck. Varje tåg fraktar 6 800 ton järnmalmsprodukter och är 750 meter långa. Malmtransporterna går från LKAB:s gruvorter i Malmberget, Svappavaara och Kiruna till LKAB:s malmhamnar i Narvik respektive Luleå samt till SSAB:s anläggningar i Luleå.

Höga krav

Kraven på lok och vagnar är mycket höga.
– Malmtransporterna sker dygnet runt året runt i ett extremt arktiskt klimat med stora temperaturskillnader och vädervariationer. Tågen har hittills visat sig vara driftsäkra. När tågtrafiken i södra Sverige stått stilla under vintertrafiken har våra malmtåg rullat planenligt, säger Jan Olovsson, projektledare.

Foto: Fredric Alm, LKAB
För ytterligare frågor, kontakta:
LKAB Jan Olovsson, projektansvarig, tel +46 980 71975; mail: jan.olovsson@lkab.com
Kockums: Björn Widell, VD, Kockums Industrier: tel 070 539 25 60, mail bjorn.widell@kockumsindustrier.se,