Lagarbete bakom lyckat gratebandsbyte i Svappavaara

8 november 2022

L​ikt andra hösttraditioner som surströmmingspremiär, kräftkalas och älgjakt så har det årliga underhållsstoppet i Svappavaara genomförts under slutet av oktober. En del av det var utbytandet av gratebandet i pelletsverket – ett tufft jobb som kräver både fysik, problemlösningsförmåga och noggrant samarbete.

Gruppbild med människor i arbetskläder
Bakre raden från vänster: Louise Isaksson, Denice Isberg, Moa Rasmussen och Tommy Kasten. Främre raden: Johan Mannelqvist, Gabriel Lindmark, Wilma Saga Persson, Linnea Lingbro, Wilma Lageholm, Olle Jönsson, Emil Zakrisson och Viktor Åsander. Foto: Göran Lantto

Det rör sig om ett så kallat kallstopp där underhållsåtgärder görs på hela förädlingsverksamheten, med cirka 800 personer på plats för att utföra arbeten. Ett återkommande moment är att byta ut det gamla slitna gratebandet till ett nytt, som ska fortsätta att producera pellets av hög kvalitet även under nästkommande produktionsår.

Gratebandsbyte är ett tufft jobb som kräver bra fysik, god problemlösningsförmåga och noggrant samarbete med och mellan både specialister och utförare.
– Det är ett tungt och dammigt jobb, men samarbetet inom gruppen gör arbetet roligt, berättar Louise Isaksson, till vardags underhållsmekaniker i Svappavaara.
Kompetensen hämtas in från en mängd olika platser inom underhåll på LKAB, specifikt för det här jobbet. I år kommer exempelvis halva styrkan från Kiruna, där de flesta arbetar på underhållsavdelningen i pelletsverken KK2/KK3.
– Det är alltid roligt att komma till Svappavaara och vi har ett bra samarbete, säger Wilma Lageholm, underhållsmekaniker i KK2/KK3.

Den här gången bestod arbetsgruppen av sex tjejer och sex killar, med en medelålder på 25 år, men med stor erfarenhet av liknande jobb. Vissa har varit med om gratebandsbyten upp till 14 gånger medan det för vissa var första gången. Skiftlagen är fördelade på sex medarbetare per skift om tolv timmar, som avlöser varandra så att bytet ska flyta på och göras så effektivt och säkert som möjligt.
– Det bästa är teamkänslan, och att man får känna att man gör något som är av största vikt för verksamheten – att man har det ansvaret, berättar Gabriel Lindmark, driftsoperatör i Svappavaara.

Louise Isaksson och Linnea Lingbro har tillsammans med arbetsledning förberett bytet någon vecka innan för att ha allt material och utrustning på plats vid stoppets början. Mycket har handlat om att sätta samordning och riskbedömningar, jobbet utförs nämligen precis där många rör sig för att ta sig in och ut ur pelletsverket och vissa av momenten, exempelvis in- och utlastning av bandmoduler som väger 5-6 ton, är riskfyllda, och därför är samarbete så otroligt viktig.
– Jag gillar när arbetet flyter på, när vi har hittat vår plats i gruppen och alla har klart med vad var och en ska göra. Då när allt fungerar och går lätt är det väldigt roligt, säger Louise Isaksson.

I år färdigställdes gratebandsbytet under tidplan och utan några större incidenter. Tack till alla inblandade!

Tre personer i arbetskläder i verksmiljö.