Kompetensutveckling för driftsoperatörer

22 januari 2019
Svetsare.
Att svetsa är ett hantverk som kräver en bra koppling mellan öga och hand, säger Petra Lövberg-Ståål.

Genom att öka kompetensen hos driftsoperatörerna i förädlingsverken i Kiruna är målet att arbetet ska bli effektivare, men också mer varierat. En internutbildning inom grundläggande mekanik håller därför på att tas fram.

Några medarbetare har redan tagit ett steg uppåt i kompetens­trappan genom en svetsutbildning på arbetstid.– Det är viktigt att få utvecklas på jobbet, att kunna svetsa underlättar min arbetsvardag, säger Ida Stålnacke, driftsoperatör i sovringsverket i Kiruna.

Bland Idas kollegor i sovringsverket har de flesta lång arbetslivserfarenhet och många har också en bakgrund som mekaniker. Så ser det inte ut i de andra verken i Kiruna. Därför tar nu sektionscheferna för förädlingsverken, Stefan Tano, Håkan Pålsson, Jonas Wassara och Helena Ojanlatva, fram en internutbildning inom mekanik. Förhoppningen är att alla operatörer inom driften ska gå utbildningen under nästa år.– Jag är övertygad om att under­hållsarbetet blir mer resurs­effektivt om våra operatörer får högre kompetens inom mekanik. Det blir också en form av personlig utveckling, vi har många drivna medarbetare som vill lära sig nya saker. Ida och Petra är lysande exempel på det, säger Stefan Tano, sektionschef i sovringsverket.

Att kunna svetsa som driftsoperatör i förädlingsverken var förut snarare regel än undantag. Så är det inte längre. När utbildningstillfället erbjöds tog både Petra och Ida chansen. Förutom en fyra dagars utbildning fick de båda operatörerna också möjlighet att bli certifierade för att svetsa kälfog, vilket de klarade med glans.– Nu kan jag göra enklare svetsjobb direkt istället för att felanmäla och vänta på mekaniker. Det sparar både tid och pengar. Dessutom är det kul att lära sig nya saker, säger Petra Lövberg-Ståål.