Kompensation för höga elpriser

10 maj 2022

LKAB Nät har fått i uppdrag att administrera regeringens beslutade elpriskompensation.

Ersättningen gäller för månaderna 2021-12, 2022-01 och 2022-02 och kunder som har haft en elförbrukning under minst en kalendermånad som uppnår 700 kWh eller mer, där maxtaket nås vid 2000 kWh per månad.

Ersättningen till kund börjar vid 100:- för en månad med en förbrukning som når 700 kWh och kan uppgå till 6000:- om man haft en förbrukning över 2000 kWh under alla de utpekade månaderna.

Arbetet med det är nu slutfört och de kunder som är berättigade till ersättning kommer att se det på sin nästa faktura. Om ersättningen överstiger ordinarie fakturas summa läggs resterande överskott på efterföljande faktura tills all ersättning gått ut.

Berättigade till ersättning är privatpersoner. Ersättningen gäller elanläggningar som används för personligt bruk. Företag eller enskilda firmor ersätts inte.