Klimatomställning som skapar möjligheter

22 mars 2021
 Porträttbild av kvinna utomhus
Anna Lidbom, hållbarhetschef på LKAB.

Metaller och mineral behövs för att bygga infrastruktur och byggnader samt för höjd levnadsstandard världen över. Samtidigt måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt, en nödvändig klimatomställning som skapar möjligheter att stärka LKAB för framtiden.

– Genom att ställa om vår verksamhet gör vi stor skillnad. Vår strategi för framtiden stakar ut vägen mot noll utsläpp av koldioxid från våra egna processer och produkter till år 2045, det är klimateffekt på riktigt, säger Anna Lidbom, hållbarhetschef, LKAB.

Järn- och stålindustrin står för de största utsläppen globalt av koldioxid. LKAB:s samlade koldioxidutsläpp uppgår idag till 700 000 ton, vilket motsvarar fyra procent av svensk industris samlade utsläpp och gör bolaget till den fjärde största utsläpparen bland svenska företag. Samtidigt förväntas marknaden för stål öka med 50 procent de kommande trettio åren, där största andelen kommer från återvunnet stål i form av skrot tillsammans med järnsvamp.

LKAB ska leverera det koldioxidfria järn som är nödvändigt för att bygga de bilar, vindkraftverk och elmotorer som krävs för en global omställning mot en framtid fri från koldioxid. Idag är världsmarknadspriset på stålskrot dubbelt så högt som järnmalmspellets. – Världen ställer om för att möta klimathotet och bedömningen vi gör är att marknaden kommer att betala en prispremie för koldioxidfritt järn för att kunna göra grönt stål. På så sätt stärker vi vår konkurrenskraft samtidigt som vi gör en enorm insats för klimatet, säger Anna Lidbom.

Industrins omställning är till stor del en fråga om energi, där tillgången till förnybar energi utgör en begränsning. Olja och kol måste ersättas med fossilfria alternativ som el från till exempel vind, vatten eller solkraft. LKAB:s plan är att utveckla en process som nyttjar vätgas i stället för kol och för det krävs banbrytande teknikutveckling. – En utveckling mot att producera koldioxidfri järnsvamp innebär en förflyttning framåt i värdekedjan för LKAB, samtidigt som utsläppen av koldioxid minskar eftersom järnsvamp innehåller mindre syre som behöver oxideras bort i processen till färdigt stål. Genom vår plan för framtiden ska vi leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid, säger Anna Lidbom.

Fullt genomförd kommer omställningen av LKAB och den effekt det ger hos globala stålkunder innebära en minskning motsvarande två tredjedelar av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det motsvarar en minskning av utsläppen som är tre gånger större än effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott.

LKAB och klimatet.jpg