Klartecken att påbörja röjning efter urspårningen

28 februari 2024
På onsdagen arbetades bland annat med att plocka ned kontaktledningen som skadats.

På onsdagen fick LKAB klartecken att börja röja och bärga efter urspårningen i Vassijaure. Det finns ännu ingen prognos för trafikstart.

Trafikverket och Statens haverikommission fortsatte undersöka sträckan där urspårningen inträffade. Den första bedömningen att 5-6 kilometer kunde vara skadade justerades ner till troligtvis under 2 kilometer, enligt myndigheterna.

LKAB flyttar lok och vagnar med ett diesellok som körs till platsen från Kiruna. Därefter ska de skadade vagnarna lyftas bort med kran och de hela vagnarna som står bakom de urspårade dras undan mot Narvik.