Kartläggning av lokal- och marknyttjande på LKAB:s industriområde i Kiruna

5 oktober 2017

För närvarande pågår en kartläggning över vilka leverantörsetableringar (lokal- och/eller marknyttjande) som finns på industriområdet i Kiruna. Kartläggningen omfattar etableringar både ovan och under jord.

Alla överenskomna etableringar ska regleras i avtal med respektive leverantör. Av denna anledning kan LKAB komma att kontakta berörda leverantörer.