Interaktiv säkerhetsutbildning för entreprenörer

10 februari 2011

Den obligatoriska säkerhetsutbildningen för entreprenörer görs via SSG:s hemsida. Läs följande om hur man går tillväga.
 
Följande tillvägagångssätt gäller:

1. Entreprenör går in på SSG:s hemsida via www.ssg.se
2. Registrerar in företaget med namn och organisationsnummer
3. Registrerar in kontaktperson för företaget
4. Registrerar in de personer som skall gå utbildningen
5. När personerna genomfört utbildningen skall detta sedan attesteras i systemet av kontaktpersonen på företaget innan utbildningen blir godkänd.
6. Tillträdeskontroll kan sedan göras av industrivakten på LKAB och inpassering godkännas.

Kontaktperson: Roland Kullebjörk
Företagshälsovården
Tel: 0980-711 11
Mobil: 070-342 1111