Inga förseningar av byggprojekt trots coronasituationen

29 maj 2020
Utvecklingsområden Kiruna
Utvecklingsområden i Kiruna, illustration: TT Nyhetsbyrån

KIRUNA. Victoria Aidanpää, sektionschef på Samhällomvandling Projekt i Kiruna säger att coronasituationen i dagsläget inte innebär att byggprojekt försenas

– Som det ser ut just nu så går projekten enligt plan. Inom våra projekt görs riskbedömningar som följs upp varefter nya rekommendationer kommer ut från Folkhälsomyndigheten. För att skydda oss själva och varandra så håller vi även social distans vilket innebär att vi också minskar sårbarheten inom projekten om en nyckelperson blir smittad. Vi arbetar hemifrån i den mån det går och sköter möten via Teams och andra digitala verktyg. Inom projekten har varor och material förbeställts så att projektutförandet kan säkerställas. Våra entreprenörer i projekten är väldigt lösningsorienterade och jobbar för att anpassa till rådande omständigheter. De utländska hantverkarna som arbetar hos entreprenörerna säkerställs med arbetsintyg och en del av dem har stannat kvar här i Kiruna under tiden vilket gör att de inte behövt ställa in sina resor.

För tillfället byggs det en hel del i Kiruna och just nu pågår byggnation av cirka 500 bostäder och mer än 1000 ytterligare ska uppföras de kommande åren. Till detta hör också planering för fortsatt flytt av kulturbyggnader där bland annat kyrkan med dess omnejd ingår. För att skapa nya bostadsområden i utvecklingsområden planeras nya villor på Jägarområdet och fyra hela kvarter i nya centrum är under uppbyggnad. Luossavaara-området färdigställs för inflyttning under hösten och just nu pågår planering med att bygga nya Bolagshotellet samt att restaurering av Hjalmar Lundbohmsgården har startat. Efterbehandling av Gruvstadsparken och delar av gamla E10 utförs till sommaren. Dokumentation av kulturmiljö görs också kontinuerligt inför avveckling av byggnader och områden.

– Även om det ser ut att pågå mycket samtidigt nu så löper det på bra och vi har ett duktigt gäng medarbetare som genomför och levererar projekt med bravur, avslutar Victoria.

lkab_victoria_aidanpaa_131008_0058.JPG