Informationsmöte om miljöfrågor

21 maj 2018
Fyra män och en kvinna som håller en presentation.
Från LKAB deltog från vänster: Johan Törner, Magnus Arnkvist, Björn Svanelöv, Niddi Ögren och Peter Segerstedt.

LKAB:s miljöavdelning bjöd in allmänheten till ett informationsmöte den 17 maj som hölls på Gunillaskolan i Malmberget. Syftet med mötet var att berätta om och svara på frågor om allmänna miljöfrågor som är kopplade till LKAB:s verksamhet.

De stora punkterna som togs upp under informationsmötet var:

Knappt ett tjugotal personer dök upp på mötet. LKAB är ålagd enligt ett villkor från mark- och miljödomstolen att hålla minst ett informationsmöte för allmänheten per år angående miljöinformation.