Inbjudan till samråd i Kiruna

22 maj 2017

LKAB inbjuder allmänhet och intresseorganisationer till samråd den 8 juni kl 18:00 på Folkets hus i Kiruna. Samrådet gäller LKAB:s ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för gruv- och förädlingsverksamheten, samt tillhörande verksamhet inom Kiirunavaaras industriområde i Kiruna kommun.

Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) har för avsikt att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för gruv- och förädlingsverksamheten, samt tillhörande verksamhet inom Kiirunavaaras industriområde i Kiruna kommun, Norrbottens län. Ansökan omfattar ökad produktion i befintliga gruv- och förädlingsanläggningar med de ändringar som följer av detta, men planeras i övrigt att i huvudsak bedrivas på motsvarande sätt som idag.

LKAB informerar genom denna annons om planerna och inbjuder allmänhet och intresseorganisationer till samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken.

Samrådsmöte hålls den 8 juni 2017 kl 18:00 på Folkets hus i Kiruna. Synpunkter kan inlämnas skriftligen senast den 15 juni 2017 till nedan angiven kontaktperson.

Ett samrådsunderlag som beskriver nuvarande och planerad verksamhet, har upprättats och finns tillgängligt på LKAB:s webb. Samrådsunderlaget kan även skickas per brev efter begäran.

Kontaktperson:
Daniel Brännström, projektledare miljö, LKAB: Tel: 0980-711 75.
E-post: daniel.brannstrom@lkab.com

Postadress: LKAB förvaltningskontor, 981 86 KIRUNA