Idé blir verklighet i Svappavaara

30 april 2019
Person i varseljacka vid ett skogsbryn
– Vi har skapat en grupp med både LKAB-anställda och Svappavaarabor och har tillsammans börjat skissa på vad vi skulle kunna göra med Vargbacken, säger avdelningschef Anders Björnström.

En idé som kom upp under en personaldag förra året kommer inom kort att förverkligas. Temat för dagen var Attraktiva Svappavaara och förslaget handlar om att göra något bra av området Vargbacken.Området har tidigare varit ett uppskattat vandringsstråk och sedan LKAB köpte husen på Vargbacken har vägen förvisso varit plogad vintertid, men inte upplyst.– Vi har skapat en grupp med både LKAB-anställda och Svappavaarabor och har tillsammans börjat skissa på vad vi skulle kunna göra med Vargbacken, säger avdelningschef Anders Björnström.

En del av förslaget riktar sig till byns hundar och hundägare. En stor rastgård där ägaren tryggt ska kunna släppa sin hund är inritad i områdets södra del. En upplyst väg ska gå genom hela området och två ingångar, en i norr och en i söder har det skissats på.– Vi planerar även en barkad stig som inte är upplyst men som kommer att bli trevlig att vandra sommartid, säger Anders Björnström.

Naturligt samlingsplats

En plats för majbrasa, flera grillplatser och ett område där Svappavaaraborna inbjuds att ordna egna aktiviteter har ritats in.– Vi ser det som att det blir ett fint utflyktsmål för byborna året runt, säger han.

Ny matsal och upprustning av infrastruktur

I anslutning till området finns även planer på att bygga en ny matsal då den gamla, som kallas Gruvköket, endast byggdes som en tillfällig lösning och inte är optimal ur ett arbetsmiljöperspektiv.

I investeringen ingår även upprustning av infrastruktur då vägen till och från den nya matsalen från LKAB ska planas ut och få en gång- och cykelbana.– Vi får en högre trafiksäkerhet på den sträckan, säger Anders Björnström.

Arbetet påbörjas under sommaren och har en tidsplan på tre år.