HYBRIT går in i nästa fas

19 mars 2018
Grafik över process.
Hela kedjan fram till stålämne ska bli koldioxidfri.

Efter drygt ett års arbete är förstudien för HYBRIT klar och presenterad, och projektet går nu in i nästa fas.– Det har visat sig att det inte finns några omöjliga hinder för den här utvecklingen, säger Magnus Tottie, specialist på LKAB.

Projektet HYBRIT drog igång 2016 och är ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall som går ut på att hela kedjan fram till stålämne ska bli koldioxidfri. Det innebär fossilfri energi och en tillverkningsprocess baserad på vätgas istället för, som idag, kol.– Målet är att vi ska vara helt koldioxidfria. För oss berör det framför allt pelletsverken, som står för ungefär 80 procent av våra utsläpp. LKAB har redan en av de mest energieffektiva processerna i världen, så vi startar från en väldigt bra nivå. Nu ska vi ta nästa steg, säger Magnus Tottie.– Om vi visar vägen för vätgasbaserad energi kan det ha stor påverkan på hela samhället, till exempel transportbranschen.

LKAB:s roll och expertis ligger i att malmen ska pelletiseras, reduceras till järnsvamp och smältas till stål och det är där vätgasen ska få en större roll. LKAB släpper ut ungefär 700 kiloton koldioxid per år och SSAB mer än fem miljoner ton, så det är en ansenlig mängd som ska bort.– De största utmaningarna är egentligen systemövergripande, att få hela kedjan att gå ihop. Där är kolets roll den absolut största nöten att knäcka. Hur lite kol kan man klara sig med och när ska man tillsätta det på mest effektiva sätt?, säger Magnus Tottie.

Nu startar ett intensivt arbete med att ta HYBRIT vidare. I första hand handlar det om byggande av pilotanläggningar. Ett litet direktreduktionsverk, en stålugn och eventuellt ett pelletsverk planeras för att testa allt i praktiken. Vid sidan om det har även ett forskningsprojekt dragit igång där LKAB jobbar tätt tillsammans med Luleå Tekniska Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.– Arbetet för att komma igång med pilotanläggningarna har redan dragit igång och beräknas vara färdigställt i tid så att alla pilotförsök kan avslutas 2025. Det kommer att bli en växeldragning där, där forskningsprojektet lär oss samtidigt som vi kan testa i anläggningarna, säger Magnus Tottie.