HYBRIT: Nu inleds samråd för platsval av demonstrationsanläggning

30 juni 2020
Byggnad med Hybrit-skylt.
Foto: Åsa Bäcklin/Hybrit Development AB

Hybrit tar nu nästa viktiga steg på vägen mot en värdekedja för fossilfritt stål. Nu förbereds bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och därmed inleds samråd i Norrbotten för att välja plats. Valet står mellan LKAB:s industriområde i Vitåfors eller SSAB:s industriområde på Svartön.

Värdekedjan för fossilfritt stål har många delar, en är bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala. Anläggningen blir en viktig del för att utvärdera hela värdekedjan, från pelletstillverkning i Malmberget, via direktreduktion med hjälp av vätgas, till direktreducerat järn (så kallad järnsvamp).

Demonstrationsanläggningen är nästa steg efter den anläggning för direktreduktion av järnmalm som finns i pilotskala på Svartöns industriområde i Luleå. Byggstart för demonstrationsanläggningen är planerad till 2022. Anläggningen ska skapa bryggan från utveckling i experimentell skala till produktion i kommersiell skala. Planen är att ta anläggningen i drift 2025, med målet att producera världens första fossilfria stål 2026.

Samråden har öppnat och brev till boende, fastighetsägare och näringsidkare inom samrådskretsen har gått ut. 

Hybrit Development AB har även lanserat en ny websida som stöd för samrådet. Den finns på www.hybritdevelopment.se. Där kan man läsa mer om samrådet och hämta hem handlingar. Det finns även en särskild adress, samrad@hybrit.se, dit man kan lämna synpunkter och ställa frågor.