HYBRIT: en viktig milstolpe i svensk industrihistoria

21 juni 2018
Vid spadtaget till HYBRIT:s världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål deltog statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. Foto: Jennie Nilede

Nu är det första spadtaget till HYBRIT:s världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål taget. Det är ett avgörande steg mot en värld där stål produceras utan kol. – Om det finns någon som fortfarande tvekar på att företagande, industri och klimatomställning inte riktigt går ihop så tror jag att det tvivlet undanröjs idag, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven i sitt anförande. 

Under onsdagen den 20 juni var både statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Isabella Lövin på plats i Luleå för att delta i det världsunika spadtaget för pilotanläggningen för fossilfritt stål. Statsministern lade stor vikt vid att belysa klimatutmaningarna och på vilket sätt industrin skapar förutsättningar för ett hållbarare Sverige. Svensk industri är inte en del av problemet utan en del av lösningen på klimatfrågan. – Vi som kommer från industrin och har levt inom industrin vet att det är precis så det är. Det är företagen som är först ut och på den här bollen, som har börjat med den här omställningen – det är dem som faktiskt drar och kommer i än högre grad dra svensk ekonomi framåt, sa statsminister Stefan Löfven.   

Bakom HYBRIT-initiativet står SSAB, LKAB och Vattenfall som tillsammans med Energimyndigheten investerar 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det innebär att initiativet går in i nästa fas, där försöken skalas upp och processtekniken utvecklas för att producera stål med vätgas istället för kol och koks. Det handlar om ett historiskt teknikskifte där utsläppen av koldioxid ersätts av vatten. – En fossilfri stålproduktion startar i gruvan, vi arbetar intensivt med hur framtidens pelletsverk ska utformas för att hitta en energieffektiv produktionsprocess. LKAB:s utmaning och bidrag i HYBRIT är att utveckla koldioxidfria direktreduktionspellets. Här kommer pilotanläggningen spela en avgörande roll innan vi kan ta det till industriell skala, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

HYBRIT är ett joint venture-bolag som ägs av de tre företagen SSAB, LKAB och Vattenfall med målsättningen att ta fram världens första fossilfria och malmbaserade ståltillverkning. Projektet initierades våren 2016 och redan under 2020 ska pilotanläggningen stå klar. Målsättningen är att en industriell process ska vara utvecklad 2035. – Genom försök i pilotskala kommer vi kunna lämna de småskaliga laboratorierna och istället försöka efterlikna den kommande industriella processen och förbereda för en effektiv produktion. Vi är mycket glada över att kunna gå vidare till nästa fas och komma ett steg närmare målet med en fossilfri ståltillverkning och alla dess miljövinster, säger Mårten Görnerup, vd för HYBRIT.

HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent. HYBRIT har dessutom en global potential för att minska koldioxidutsläppen och det historiska teknikskiftet har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts upp i Parisavtalet. – Jag är inte förvånad över att det här sker i Sverige, jag är inte förvånad över att det här sker här uppe utan det är så här Sverige fungerar när det är som allra bäst, sa statsministern.

LKAB:s projektgrupp för HYBRIT fanns på plats och var stolta över hur långt projektet redan kommit.

LKAB:s projektgrupp för HYBRIT fanns på plats och var stolta över hur långt projektet redan kommit.
Från vänster i bild: Susanne Rostmark, Nicklas Eklund, Åsa Sundqvist, Niklas Simonsson, Roger Karlsson, Magnus Tottie, Per Lundström, Johan Sandberg och Gunilla Hyllander.