Höga förtroendesiffror i senaste Sifo-mätningen

9 november 2017
Diagram

Undersökningen bygger på 1000 slumpvalda telefonintervjuer under juni månad med personer 18 år och äldre. Intervjupersonerna svarar bland annat på frågor som vilket värde LKAB har för länet och kommunen, hur högt förtroende LKAB har och bolagets kommunikation och arbete med samhällsomvandlingarna i Malmberget och Kiruna.

Sedan år 2009 genomför opinionsinstitutet Sifo en årlig undersökning för LKAB:s räkning. Anledningen är att få kännedom om hur allmänheten upplever bolaget och dess verksamheter. De bästa siffrorna på de flesta områden har LKAB fått under 2013, men även i år står förtroendesiffrorna högt och förändringarna är små gentemot förra året.

– Vi hade några oerhört investeringsintensiva år med nya huvudtransportnivåer, nya gruvprojekt och utvecklingar av våra hamnar. Det har självklart spridit ringar på vattnet vad avser andra investeringar i samhällena och inte minst arbetstillfällen vilket rimligen har påverkat svaren hos intervjupersonerna i undersökningen under denna tid, säger Tina Benson, tillförordnad informationschef, och fortsätter:

– Vad vi dag kan se är att en mycket stor andel tycker LKAB är en ganska eller mycket bra arbetsgivare, 80 procent, och det är också kul att se att så stor andel av de tillfrågade i Norrbotten kan tänka sig att jobba här hos oss – 67 procent.

Vidare tar undersökningen också upp förtroendet för bolaget som aktör i samhällsomvandlingen där cirka 80 procent beroende på ort har ett ganska eller mycket stort förtroende. Det är fortsatt också störningar och miljöpåverkan som de tillfrågade anser är det mest negativa med LKAB där vibrationer och utsläpp anses som de största olägenheterna.

– Det är en oundviklig del av vår verksamhet och något vi ständigt arbetar med att förbättra. För inte längesedan installerade vi bland annat rökgasrening i kulsinterverket i Svappavaara vilket kraftigt reducerade utsläppen. För att minska damningen planterar vi träd och bevattnar. Miljöfrågorna är högt prioriterade, säger Tina Benson.

En stor majoritet har också läst LKAB Framtid och över 30 procent vill även i framtiden få informationen via tidningen. Däremot har över hälften aldrig besökt webbplatserna.

– Idag finns ännu mer information att hämta digitalt, på webbplatserna och i sociala medier, än tidigare. Vi ser också ett behov av att marknadsföra dessa kanaler mer och samhällsomvandlingen har idag en helt egen webbplats på samhallsomvandling.lkab.com där man kan hämta mycket information, säger Tina Benson.