Helsäkert stopp

31 oktober 2017
Kulsinterverk i Kiruna

Den 6 oktober började kulorna att rulla igen, efter det 12 dygn långa underhållsstoppet i kul- och anrikningsverken. Därmed står anläggningen väl rustad inför nästa stopp – ett år senare.– Det har gått riktigt bra. Vi har inte haft ett enda olycksfall med frånvaro, säger Håkan Pålsson, verkschef och ansvarig för underhållsstoppet i kulsinterverk 3 och anrikningsverk 2.

Varje år stannar produktionen i KK3 och KA2 (Kiruna kulsinterverk 3 och Kiruna anrikningsverk 2) genom ett planerat underhållsstopp. Under de dryga två veckorna genomförs ett omfattande underhållsarbete som ligger till grund för produktionen framledes. Det ställer stora krav på engagemang, nytänkande och ansvar. – Tidsplanen är oerhört viktig men i slutändan hamnar den bara på tredje plats. Säkerheten är alltid viktigast, oavsett hur vi ligger till i planeringen, och näst efter det följer kvaliteten, säger Håkan Pålsson.

Underhållsstoppen genomförs för att kvalitetssäkra produktionsanläggningarna. Därmed är det den absolut viktigaste aktiviteten under hela året och ett kvitto på hur väl tidigare stopp fungerat. – Det insatser vi gör nu ser vi resultatet av senare. Därför har vi både en lång- och kortsiktig planering för underhållsarbetena. En del aktiviteter finns med i planeringen för flera kommande stopp. På samma sätt måste vi vara förberedda på oförutsedda underhållsåtgärder eftersom alla skador inte kan upptäckas förrän verket stannar helt och hållet, säger Håkan Pålsson.

Att sjösätta ett underhållsstopp är ett komplext pussel att lägga, samtidigt som tidsplanen måste hålla. Små och stora aktiviteter ska genomföras och ett hundratal människor ska dela samma arbetsmiljö. Därför är receptet för ett olycksfritt underhålsstopp ett stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet – där och dialogen står i centrum. – Syftet med säkerhetsarbetet är att upptäcka fel och brister i rätt tid – innan olyckan är framme. Därför har vi satt ihop en arbetsmiljögrupp som fungerar som ett stöd för alla som arbetar med underhållsstoppet. Gruppen har som uppgift att hjälpa till med att kontrollera hur arbetsmiljöarbetet fungerar. Upptäcks brister ska de hjälpa till med kunskap och konkreta operativa åtgärder omgående – istället för att enbart peka på bristerna, säger Håkan Pålsson. Och det är just krafttagen för säkerheten som gett resultat. En av flera åtgärder är de kontinuerliga skyddsronderna, som i många fall genomförs tillsammans med leverantörerna. Ett annat exempel är nyttjandet av Säkerheten Först- västarna som syns på allt fler ryggtavlor. – Vi delar ut ett antal västar till både leverantörer och LKAB-personal. Det finns ett stort symbolvärde i västen, det signalerar och markerar hur viktig säkerheten är. De som har på sig västarna är förebilder, de har ett ansvar och ska föregå med gott exempel, säger Håkan Pålsson.

Inte mindre än 463 personer har varit involverade i årets upplaga av underhållsstoppet i KK3 och KA2. Från den 24 september klockan 12:00 till den 6 oktober klockan 21:00 har hela 1477 arbetsordrar avverkats. – Jag tycker att vi har lyckats bygga en ”vi-kultur” med en gemytlig och trevlig stämning där man vågat säga till om något inte fungerat. Det är jätteviktigt och behövs för att det ska fungera, säger Håkan Pålsson.