Haverikommissionen kommer till urspårningsplatsen

19 december 2023

Under tisdagen kom Haverikommissionen till Kiruna för att under onsdagen påbörja en utredning kring urspårningsplatsen.

– Vi är mycket tacksamma över att ingen har gjort sig illa. Nu är det är jättebra att Haverikommissionen är på plats, och vi gör allt vi kan för att bistå dem, och har även ett nära samarbete med Trafikverket, säger Linda Bjurholt, Logistikchef LKAB.

Urspårningen skedde under kvällen söndagen den 17:e december vid snögalleriet, det vill säga ett snöskydd över rälsen, innan Vassijaure station.

– De urspårade vagnarna har gått vid sidan av spåret till haveriplatsen, som är vid galleriet efter stationen. Loket och de första 46 vagnarna står kvar på spåret efter galleriet och ett tiotal vagnar har separerats från tåget och ligger huller om buller i galleriet. De sista 10 vagnarna står kvar på rälsen, säger Linda Bjurholt.

Det har dock inte gått att beträda galleriet eftersom det har bedömts som för farligt, och därför finns inte en klar bild över läget. I väntar på Haverikommissionen är det inte heller tillåtet att vara på platsen för urspårningen.

Inväntar ok för röjningsarbete

Röjningsarbete kan eventuellt starta under onsdagen. LKAB kommer att bistå med allt vi kan under röjningsarbetet, till exempel med fordon och personal.
– Arbetet bedöms riskfyllt, och det är viktigt att det inte är för mycket folk på plats och att alla rutiner följs noggrant. Eftersom det bara är dagsljus några få timmar och väderförhållandena kan vara svåra kan röjnings- och utredningsarbetet dra ut på tiden, säger Linda Bjurholt.

Leveransmöjligheter beror på avbrottet

LKAB har produkter i lager i Narvik för att lasta de båtar som är planerade fram till jul. Därefter ser vi ut att tappa cirka en miljon ton fram till den 9:e januari, vilket är Trafikverkets nuvarande prognos för när Malmbanan kan öppna. Under en tid har vi möjlighet att bygga upp produktlager i Kiruna och Svappavaara:
– Med avseende på kapaciteten på Malmbanan och vår förmåga att transportera är det svårt att köra ikapp större mängder. Det är också svårt att styra om större mängder till södra omloppet, Luleå hamn, även där är leveranstrycket redan hårt. Helt klart är att det blir stora konsekvenser med stora intäktsförluster för LKAB, säger Bjurholt.

Vad som redan har uppmärksammats av personal är tydliga skador på spåret, orsakade av ett tåg.
– Det är för tidigt att säga exakt vad som orsakat skadorna, som sträcker sig över flera kilometer, eller om de har ett samband med urspårningen. Det är dock påverkan i spåret som inte uppstår naturligt och anledningen kommer nu att undersökas, säger Linda Bjurholt.

Urspårningsplats