Gruvnära undersökningar för framtiden

18 mars 2020

I vår börjar LKAB prospekteringsborra i området som kallas Per Geijer i Kiruna. Syftet är att ta reda på mer om geologin och fyndigheterna som sträcker sig nordost om Kiirunavaara och öster om Luossavaara.

Apl PGkarta t Framt utkast 600dpi15x25_webb.jpg

— Ett gruvbolag som inte prospekterar planerar för att lägga ner, så krasst är det. Vi har de senaste åren intensifierat undersökningarna, främst nära våra befintliga gruvor både i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Uppdraget är att identifiera i runda slängar 1 miljard ton brytbar malm för att säkra LKAB:s framtid, säger Pierre Heeroma, LKAB:s direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling.

Fram till 1980-talet bröts järnmalm i dagbrott som Nukutus, Henry och Rektorn och nu är Per Geijer-området återigen intressant. Redan i fjol gjorde LKAB elektromagnetiska mätningar både från luften och marken. De resultat som hittills erhållits i kombination med tidigare borresultat gör att LKAB planerar för vidare undersökningsarbete i form av diamantborrning för att få mer information om geologin och fyndigheternas sammansättning mot djupet. Borrningarna kommer att pågå i två år.

— Fyndigheten är komplex, med en blandning av magnetit och hematit men också andra intressanta mineraler som innehåller fosfor och sällsynta jordartsmetaller, säger Laura Lauri, specialist inom prospektering på LKAB i Kiruna.

I området finns gott om vägar och gångstigar och LKAB strävar efter att i möjligaste mån använda befintliga körstråk. Exakt placering av borrplatserna är inte beslutad, men de kommer att märkas upp tydligt.

— Du som rör dig i området kommer att märka att vi borrar, men vi ska göra vårt bästa för att undvika störningar. Vi hoppas att Kirunaborna förstår hur viktigt det här arbetet är för LKAB och kan ha överseende, säger Pierre Heeroma.