Geomätare med 3D-teknik bevakar Malmberget

6 september 2017
Gruppbild framför en vit container.
Den första 3D-utrustningen mäter förändringar i berget via sensorer i en lans i ett 50 meter djupt borrhål. Fr v Zlatko Cekov; Mario Lovisolo; Luigi Foglino; Rainer Lux; gruvmätare; knästående. T h Peter Nilsson; gruvmätare; och Thomas Savilahti; bergmekaniker; Frida Isaksson Sande; gruvmätare. Mattias Westerlund, ej på bild, har också deltagit i projektet.

Europas första geomätare med 3D-teknik har installerats på Österlånggatan i Malmberget. En vit container täcker ett 50 meter djupt borrhål. I borrhålet har en lång flexibel lans med sensorer sänkts ned. Sensorerna kan mäta förändringar i berget i tre riktningar; på längden, på bredden och på djupet.

Övervakningsutrustningen sänder mätdata kontinuerligt. I varje ögonblick kan man avläsa förändringar i berget. De registreras av sensorerna för varje meter i borrhålet. Signalerna sänds till Italien, tolkas och skickas tillbaka till LKAB:s övervakningssystem inom en halvtimme, där till exempel gruvmätarna kan få upp värdena i sina arbetsdatorer.

– Systemet är till för att ge oss en tidig varning om förändringar i berget, horisontellt och vertikalt. Det kompletterar vårt nät av mätplintar. Där mäter vi förändringar på markytan 4-5 gånger per år. Här får vi mätdata varje ögonblick och kan mäta förändringar varje meter i det 50 meter djupa hålet, säger Thomas Savilahti, bergmekaniker.

– Det viktigaste är att vi i LKAB håller noggrann koll på förändringar i tid innan förändringar i berget påverkar samhället och de boende, säger han.

Utrustningen kommer från ett företag i norra Italien som utvecklar utrustning för att mäta förändringar i mark, berg, vägar och broar. Tidigare har man levererat utrustning som kan mäta två dimensioner.

– Det här är den första utrustningen i Europa som kan mäta i tre riktningar, på djupet också. Vi kommer snart att leverera till fler platser. Tekniken används där man vill mäta förändringar på djupet i berggrunden, säger Mario Lovisolo från Ricaldone i norra Italien.

– Nu får vi en bättre koll med tidigare varningar på utvecklingen. Om det visar sig att området är stabilt kan vi flytta containern med utrustningen till något annat område där vi behöver veta mer. Flexibiliteten är en stor fördel och ökar användbarheten av utrustningen, säger Thomas Savilahti.