Gemensam kultur och värderingar skapar framgång

3 januari 2020
Personer i varselkläder framför två lastbilar.
Integrationen har varit mycket framgångsrik tack vare personalen.

För ett år sedan förvärvades det familjeägda brittiska industrimineralföretaget Francis Flower. Framgången för integration visade sig till stor del vila på att skapa en delad kultur och värderingar.

Målet var att fullt ut integrera processer och viktigast av allt, personalen i de två företagen till ett nytt och starkare LKAB Minerals. Tack vare personalens värdefulla insatser i hela verksamheten var LKAB:s varumärke samt de legala enheterna helt integrerade med Francis Flower i september 2019. – Integrationen har varit mycket framgångsrik. Detta beror på att båda företagen har likasinnade individer. Personal i hela verksamheten har varit mycket hjälpsamma, tillmötesgående och har en vilja att hjälpa varandra och se varandra lyckas, förklarar Mick Stovin, European Commercial Director, White Products, Polymers & Coatings.

Nyckeln till framgång har varit tydlig ledning och kundfokus.– Redan i januari skapades en gemensam ledningsgrupp för det som skulle bli ett företag. Det visade sig vara en viktig del av framgången för att sammanföra företagen och arbeta tillsammans för att dra nytta av alla möjligheter till organisk tillväxt, säger Denise Roberts, Commercial Director, Magnetite & Foundries, UK & Irland.

Under integrationsarbetet har LKAB fortsatt att fokusera på Säkerheten först och förbättrat arbetsplatserna. Gary Goodall, Works Manager på Runcorn i England, började på LKAB Minerals under integrationsperioden och berättar: – På min korta tid på LKAB har jag sett en kontinuerlig satsning på en ännu mer positiv säkerhetskultur med fokus även på medarbetarnas hälsa och välmående. På Runcorn har vi investerat i att uppgradera infrastrukturen på plats, inklusive installation av ny och uppgradering av befintliga personalanläggningar. Detta har redan haft en positiv inverkan på arbetsmoralen.

– Jag och teamet, som är en del av en större organisation, har fått en inblick i hur vi kan växa och vad vi kan uppnå. LKAB har medarbetarfokus och det kan inte ha annat än positiv effekt för dem som arbetar här, avslutar Gary.