Gemensam grupp ska hantera utflyttning från Bolagsskolan

9 december 2021

Bolagsskolan i Kiruna måste tömmas tidigare än planerat efter att ökad sprickbildning upptäckts under de regelbundna besiktningarna. Nu sätter Kiruna kommun och LKAB samman en grupp för att lösa lokalfrågan.

Skolbyggnaden har köpts av LKAB som en del av samhällsomvandlingen och hyrs ut till olika aktiviteter sedan skolverksamheten avslutats i lokalerna. Enligt planerna skulle lokalerna kunna användas fram till cirka 2026-2028. LKAB övervakar fastigheter närmast deformationsområdet som påverkas av gruvan, och det var under en av dessa undersökningar som en ökad sprickbildning noterades.

LKAB och Kiruna kommun skapar nu en arbetsgrupp som gemensamt ska ta fram lösningar för de verksamheter som måste flytta ut tidigare.Bolagsskolans gymnastiksal används framför allt av olika föreningar och i den andra delen av byggnaden har bland andra Kulturskolan och Modersmålsenheten på Kiruna kommun sina verksamheter.Vissa delar kan komma att bli kvar i lokalerna, beroende på om förstärkningsåtgärder kan sättas in.