Från mekaniker till tekniker

4 oktober 2018
Två personer vid en dator.
Mikael Henriksson och Dennis Johansson har tagit chansen att utbilda sig till tekniker på arbetstid.

Just nu läser tolv medarbetare från LKAB drift- och underhållsteknik via Luleå Tekniska Universitet. Efter avslutad utbildning är siktet inställt på att kunna arbeta som tekniker i LKAB.

— Det här var en chans jag inte ville missa, säger Dennis Johansson, operatör på KA3/KK4 i Kiruna.

— Vi har tillsammans med ansvariga i gruva och verk identifierat ett behov av fler grundutbildade tekniker. Att vidareutbilda vår egen personal tror vi är ett klokt sätt att säkra den långsiktiga kompetensen i företaget, säger Anki Lindgren, utbildningsansvarig på HR.Utbildningen genomförs på heltid i Malmfälten och omfattar 30 högskolepoäng. Under tiden deltagarna studerar är de lediga från sina ordinarie tjänster och får utbildningslön. I slutet av december, när studierna är avslutade, går de tillbaka till sina vanliga jobb. Deltagarna är sedan väl rustade för att söka och få jobb som tekniker på LKAB.

— Jag har jobbat på LKAB sedan jag gick ut gymnasiet och att nu få möjlighet att läsa på arbetstid är helt underbart. Det här är ju en utbildning som sträcker sig utöver mitt nuvarande arbetsområde så det känns verkligen som att LKAB satsar på oss, säger Mikael Henriksson, operatör på KA3/KK4 i Kiruna.

Utbildningssatsningen ligger i linje med LKAB:s ambition att erbjuda ett kontinuerligt lärande och karriärmöjligheter för sina medarbetare.

— Deltagarna har erbjudits utbildningen på grund av sitt driv, sin nyfikenhet och sitt ansvarstagande, de är goda förebilder helt enkelt. Det är även roligt att deltagarna i det här pilotprojektet kommer från så olika verksamheter och från både Kiruna, Malmberget och Svappavaara, säger Anki Lindgren.

Den pågående internutbildningen i drift- och underhållsteknik är den första i sitt slag på LKAB. Slår satsningen väl ut kan modellen komma att användas även inom andra kompetensområden.

— Att börja plugga igen var nästan chockartat, vi gjorde en riktigt rivstart. Men vi är ett bra gäng som stöttar varandra. Eftersom vi kommer in med olika erfarenheter, kvaliteter och tankesätt ökar vi förståelsen för andra arbetsplatser på LKAB. Nu hoppas jag att fler kommer att få samma chans som jag har fått. Att LKAB kommer att vinna på det här konceptet är jag helt säker på, säger Dennis Johansson. 

Bakre raden från vänster: Mattias Lundborg LTU Business, Fredrik Hultqvist, mekaniker NGB, Tobias Eliasson, miljötekniker SK, Dennis Johansson, operatör NMF, Fredrik Henriksson, beredare SMU, Sten-Erik Larsson, reparatör SGM, Mikael Henriksson, operatör NMF, Martin Nilsson, reparatör SGM, Johan Odelius LTU, Behzad Ghodrati LTU, Matti Rantatalo LTU.
Främre raden (sittande) från vänster: Fredrik Elenius, beredare/planerare NDD, Emma Persson, beredare NGM, Ida Larsson Waaranperä, krossoperatör SVG, Tomas Axelsson, produktionstekniker SMD,
Saknas på bilden: Christoffer Dyrander, beredare SGB