Framtiden, järnet, energin och kritiska mineral

20 maj 2022
Illustration över ny teknik med vindkraft som energikälla

Nu kan du se fyra korta seminarier om LKAB:s framtidsutmaningar – och möjligheter. Jan Moström berättar om vägen framåt, Pierre Heeroma om prospekteringsresultaten, Lars Ydreskog om behovet av fossilfri el, och Leif Boström om vad utvinning av gruvavfall kan göra för matförsörjningen.

  1. Vägen framåt i en komplex värld  med vd och koncernchef Jan Moström (11 minuter)
  2. Järnet allt viktigare i en instabil värld med Pierre Heeroma, direktör för strategiska projekt (10 minuter)
  3. Snabb utbyggnad av fossilfri energi är nyckeln till allt  med Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt (17 minuter)
  4. Kritiska mineral och fosfor – för matförsörjning och klimatomställning med Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter (15 minuter)

Filmerna är på svenska och utan textning. Seminarierna genomfördes i anslutning till LKAB:s årsstämma på Luleå tekniska universitet den 28 april 2022. Moderator var Sara Leffler Morge.