Förvärvet av Francis Flower slutförs 3 december

19 november 2018

LKAB Minerals förvärv av Francis Flower har nu godkänts av konkurrensmyndigheterna i Österrike. LKAB Minerals planerar att slutföra affären och överta ägandet 3 december 2018.

— Detta är en positiv och spännande utveckling för alla inblandade. Jag ser fram emot att välkomna alla nya medarbetare från Francis Flower till LKAB Minerals de kommande veckorna, säger Darren Wilson, Vice President Industrial Minerals och Region Europe

 

Fakta om Francis Flower

Francis Flower grundades på 1950-talet och har sedan dess bedrivit verksamhet inom industrimineraler under ledning och ägarskap av familjen Wilmott. Francis Flower har specialiserat sig på att återvinna mineraler och förädla sidoströmmar från annan mineralproduktion, samt producerar och marknadsför fyllnadsmaterial för industriell användning. Bolaget har fyra produktionsanläggningar i Storbritannien, 130 anställda och en omsättning om ca 800 miljoner kronor.Genom förvärvet stärker LKAB Minerals sin position som en leverantör till bygg- och konstruktionsindustrin samt får en bredare portfölj med andra mineraler.

Produkter

Mald granulerad masugnsslagg (”GGBS” – ground granulated blast furnace slag) framställs genom snabbkylning av masugnsslagg, varvid den granuleras till en lätt, glasig sandliknande produkt. Denna mals sedan till ett fint pulver. GGBS kan ersätta upp till 70 procent av portlandcementen i produktionen av betong, och kan därmed väsentligen minska koldixodutsläppen. Francis Flower producerar GGBS i Scunthorpe innanför British Steel:s industriområde genom att förädla deras masugnsslagg. LKAB är en betydande leverantör av högvärdiga järnmalmsprodukter till British Steel sedan 1930-talet. Francis Flower är den näst största producenten av GGBS i England.

Kalksten tillhandhålls som fyllnadsmedel för asfalt. Anhydrit tillhandahålls som bindemedel för flytande golvskikt, ett segment som man är marknadsledande inom. Andra anhydrit- och kalkprodukter säljs till jordbruksindustrin. Dolomit och marmor säljs till livsmedel-, läkemedel-, konstruktion- samt plast- och beläggningsindustrin.