Förvärv av brittiska Francis Flower

29 november 2018
Fordon med Francis Flower-dekaler
Francis Flower har verksamhet på flera platser i Storbritannien, bland annat med verk i Somerset i sydvästra delen av landet där bolaget processar kalksten.

LKAB Minerals köper upp det brittiska industrimineralföretaget Francis Flower. Det står klart efter att båda parterna skrivit under avtalet i början av oktober.– Det här är spännande och positivt för divisionen men också för hela LKAB, säger Leif Boström, vd för LKAB Minerals.

Det största affärsområdet för Francis Flower är idag återvinning av masugnsslagg från stålproducenter, i detta fall British Steel som använder järnmalm från LKAB i sin produktion. Produkten säljs till betongtillverkning där den ersätter upp till 70 procent av cementen. Vinsten med produkten beskrivs inte endast som god ur ett finansiellt perspektiv, utan också som utsläppsreducerande.– Till vår portfölj av produkter lägger vi nu till mald, granulerad masugnsslagg men också kalksten för asfaltsproduktion och produkter för flytande golvskikt, berättar Leif Boström, och fortsätter:– En breddad portfölj och mer kontakter inom industrin skapar dessutom möjligheter till ökad försäljning av befintliga produkter som vår MagnaDense. Samtliga produkter som vi förvärvar är återvunna eller förädlade biprodukter vilket stärker vår ambition att stå ut som ett hållbart industrimineralföretag.

Vid sidan av dessa produkter förädlar Francis Flower dolomit och marmor för en rad användningsområden inom bland andra plast-, färg-, läkemedel- och livsmedelsindustrin. Bolaget är sedan starten på 1950-talet familjeägt och ledande inom sina produktområden med fyra produktionsorter i Storbritannien.– Med förvärvet får vi dessutom 130 nya anställda som kommer bidra med sina kunskaper och perspektiv. Dessa människor är väldigt duktiga på att skapa nya affärsmöjligheter. Jag ser verkligen fram emot att välkomna dem alla till LKAB Minerals, säger Leif Boström.

LKAB Minerals plan är att slutföra köpet och överta ägandet av Francis Flower senast i början av december i år.